Co mě baví - mé záliby
Sport Fotografie Architektura Četba Ostatní

Další mou výraznou vášní je architektura a historie. V jádru duše jsem velký romantik, není proto divu, že mě nejvíce okouzlují historické stavby od ob- dobí antiky až do počátku 20. století. Současná architektura, poznamenaná funkcionalismem a podobnými směry, mě naopak vůbec neoslovila. Zdá se mi hodně strohá, neosobní a často bezohledně ruší starší zástavbou.

Za vrchol architektury považuji gotiku. Stavby vzniklé v jejím duchu často nemají obdoby, ať už se jedná o do nebe šplhající katedrály nebo nedobytné hrady. Gotika byla vrcholem středověku a svůj název si podle mne vysloužila neprávem (gotika byla v renesanci označena za umění barbarů - gótů). Jako příklady gotických staveb můžeme vzpomenout třeba katedrálu Notre Dame v Paříži, pražský chrám sv. Víta, hrady Kokořín, Kost, Křivoklát a spoustu dalších.

Dalším odvětvím architektury, které poutá mou pozornost, je lidová architek- tura. Lidové stavby to jsou především chalupy, usedlosti a statky, jejichž po- doba se odvíjí od zvyklostí dané lokality. Co se týče ohleduplnosti k životnímu prostředí, jednoduchosti a krásy řešení se máme od našich předků ještě hod- ně co učit...

Úvod
O mně
Co umím
Co mně baví
Fotogalerie
designed by Tomáš Vít